Carter / Mathis Award, Impact on the Development of Atlanta | NAIOP Georgia